Doktor nauk prawnych, zastępca dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN, adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego INP PAN, wykładowca akademicki współpracujący m.in. z Krajową Szkołą Administracji Publicznej.

Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności prawa urzędniczego. Praktyk w zakresie administracji rządowej, który pełnił funkcje kierownicze m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwie Obrony Narodowej.

PUBLIKACJE:
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

FORMA
GLOSA

Przekształcenia pozycji systemowej Szefa Służby Cywilnej w ustawodawstwie III RP : przegląd rozwiązań i próba ich oceny

Administracja publiczna w III RP : dwie dekady doświadczeń / redakcja Marcin Mazuryk, Sylwester Jaśkiewicz ; wstęp Marcin Mazuryk ; recenzenci: prof. dr hab. Marian Zdyb, UMCS, dr hab. Andrzej Kojder, prof. UW.. Lublin : Wydawnictwo Idealit, 2011, s. 341-349.

Służba cywilna : testy

Współautorstwo: Mazuryk, Marcin; Zuzankiewicz, Piotr

Warszawa : Wolters Kluwer, 2011

ISBN 9788326412974

146 stron Bbibliografia.

Nadzór organów administracji rządowej nad działalnością samorządu terytorialnego

Problemy Prawa i Administracji 2011, nr 1, s. 49-61.

Testy na aplikacje 2011: aplikacja adwokacko-radcowska, aplikacja komornicza, aplikacja notarialna, aplikacja ogólna.

Współautorstwo: Łukasiak, Patryk

Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011

Seria: Testy na aplikacje

ISBN 9788326412165

299, [1] strona

Służba cywilna : materiały szkoleniowe

Współautorstwo: Mazuryk, Marcin; Zuzankiewicz, Piotr

Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011

Seria: Seria Akademicka : repetytorium

ISBN 9788326412066

147 strony. Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 145-147.

[Recenzja: „Etyka służby publicznej” Michał Kulesza, Magdalena Niziołek, Warszawa, 2010]

Przegląd Służby Cywilnej 2011, nr 1 (spec.), s. 46-48.

„Etyka służby publicznej" to książka z wielu względów ważna. Przede wszystkim zagadnienie, które omawia, ma nie tylko decydujące znaczenie dla właściwego funkcjonowania służby publicznej, ale w rzeczywistości leży u jej podstaw. Propagowanie preferowanych zachowań etycznych – czego formą jest m.in. omówiona wyżej publikacja – wspiera budowę etosu urzędniczego i pozytywnego wizerunku administracji publicznej. Pogłębione i rzetelne omówienie tego zagadnienia wraz z bogatym uwzględnieniem dokumentów źródłowych, rozwiązań międzynarodowych i historycznych ilustracji w połączeniu z doskonałym warsztatem pracy Autorów skutkuje tym, że książka ta pozwala zrozumieć istotę poruszanego zagadnienia. Dlatego powinna być adresowana nie tylko do osób realizujących się zawodowo w służbie publicznej. Im szersze grono odbiorców uświadomi sobie znaczenie etyki w służbie publicznej – zarówno spośród osób funkcjonujących w administracji, jak i będących jej klientami – tym więcej będzie wymagało zachowania preferowanych standardów. A sygnalizowanie takich wymagań jest niezmiernie ważne dla budowy i działania „dobrej administracji".


Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica),
00-330 Warszawa