Doktor nauk prawnych, zastępca dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN, adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego INP PAN, wykładowca akademicki współpracujący m.in. z Krajową Szkołą Administracji Publicznej.

Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności prawa urzędniczego. Praktyk w zakresie administracji rządowej, który pełnił funkcje kierownicze m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwie Obrony Narodowej.

PUBLIKACJE:
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

FORMA
GLOSA

Profesor Teresa Górzyńska : wspomnienie

Współautorstwo: Błachucki, Mateusz; Maciejewski, Mariusz; Sibiga, Grzegorz

Władza - obywatele - informacja : ku nowemu porządkowi prawnemu : księga pamiątkowa ku czci Profesor Teresy Górzyńskiej / redaktor naukowy księgi prof. dr hab. Irena Lipowicz ; wstęp prof. dr hab. Irena Lipowicz recenzja naukowa: dr hab. Mirosław Pawełczyk. Warszawa : C.H. Beck; INP PAN, 2014, s. XI-XVI.

Problematyka realizacji prawa do informacji publicznej w świetle ustawowych założeń naboru do polskiej służby publicznej

Główne problemy prawa do informacji w świetle prawa i standardów międzynarodowych, europejskich i wybranych państw Unii Europejskiej / redakcja Grzegorz Sibiga ; recenzja naukowa: prof. UKSW dr hab. Zbigniew Cieślak. Warszawa: C.H. Beck, 2013, s. 339-351.

Wpływ zaleceń Komitetu Ministrów Rady Europy na status krajowych funkcjonariuszy publicznych : władza - obywatele - informacja

Władza - obywatele - informacja : ku nowemu porządkowi prawnemu : księga pamiątkowa ku czci Profesor Teresy Górzyńskiej / redaktor naukowy księgi prof. dr hab. Irena Lipowicz ; wstęp prof. dr hab. Irena Lipowicz recenzja naukowa: dr hab. Mirosław Pawełczyk. Warszawa : C.H. Beck; INP PAN, 2014, s 167-174.

Zasady służby cywilnej i etyki korpusu służby cywilnej a źródła prawa administracyjnego

Źródła prawa administracyjnego a ochrona wolności i praw obywateli / redakcja Mateusz Błachucki, Teresa Górzyńska ; recenzent naukowy prof. dr hab. Zbigniew Cieślak. Warszawa: Naczelny Sąd Administracyjny, 2014, s. 249-268.


Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica),
00-330 Warszawa