Prof. dr hab. Monika Szwarc stopień doktora nauk prawnych uzyskała w 2004 r. w Instytucie Nauk Prawnych PAN na podstawie rozprawy doktorskiej „Konstrukcja współpracy zacieśnionej w Unii Europejskiej” (promotor prof. dr hab. Władysław Czapliński). Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskała w INP PAN w 2012 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie harmonizacji prawa karnego materialnego” (Warszawa 2011). Tytuł profesora uzyskała w 2022 r. Związana z Instytutem Nauk Prawnych od 2004 r. jako adiunkt, następnie jako profesor INP PAN (2012-2022), obecnie jako profesor tytularny (od 2022 r.). Kierowniczka Zakładu Prawa Europejskiego (od 2018r.). Zastępczyni Przewodniczącej Rady Naukowej INP PAN 2023-2026. Stypendystka m.in. Fundacji van Calkera (2003), Fundacji „Centrum Europejskie Natolin” (2006), Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2009-2011) oraz Narodowego Centrum Nauki (2018-2023). W latach 2005-2020 członkini kolegium redakcyjnego „Europejskiego Przeglądu Sądowego”, od 2021 r. – redaktor naczelna „Studiów Prawniczych”.
PUBLIKACJE:
2023
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
1963

FORMA
GLOSA

Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sędziów sądów powszechnych i prokuratorów

Współautorstwo: Miąsik, Dawid

Warszawa : Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, 2012

ISBN 9788393244713

354, [1] strona. Indeks.

Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie harmonizacji prawa karnego materialnego

Współautorstwo: Czapliński, Władysław; Hofmański, Piotr

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011

ISBN 9788373835221

321, [3] strony. Bibliografia na stronach [289]-311. Akty prawne na stronach 312-321.

Publikacja dofinansowana przez Instytut Nauk Prawnych PAN ze środków projektu badawczego nr N N110 057 836 przyznanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wpływ prawa wspólnotowego na prawo karne państw członkowskich

Warszawa : Centrum Europejskie Natolin, 2006

Seria: Zeszyt / Centrum Europejskie Natolin, z. 26

128 stron.

Influence of the acquis communautaire on the criminal legislation of member states / Monika Szwarc-Kuczer.

Zróżnicowana integracja i wzmocniona współpraca w prawie Unii Europejskiej

Warszawa : "Prawo i Praktyka Gospodarcza", 2005

ISBN 8387611905

303 strony. Bibliografia na stronach 291-301.


Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica),
00-330 Warszawa