Prof. dr hab. Monika Szwarc stopień doktora nauk prawnych uzyskała w 2004 r. w Instytucie Nauk Prawnych PAN na podstawie rozprawy doktorskiej „Konstrukcja współpracy zacieśnionej w Unii Europejskiej” (promotor prof. dr hab. Władysław Czapliński). Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskała w INP PAN w 2012 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie harmonizacji prawa karnego materialnego” (Warszawa 2011). Tytuł profesora uzyskała w 2022 r. Związana z Instytutem Nauk Prawnych od 2004 r. jako adiunkt, następnie jako profesor INP PAN (2012-2022), obecnie jako profesor tytularny (od 2022 r.). Kierowniczka Zakładu Prawa Europejskiego (od 2018r.). Zastępczyni Przewodniczącej Rady Naukowej INP PAN 2023-2026. Stypendystka m.in. Fundacji van Calkera (2003), Fundacji „Centrum Europejskie Natolin” (2006), Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2009-2011) oraz Narodowego Centrum Nauki (2018-2023). W latach 2005-2020 członkini kolegium redakcyjnego „Europejskiego Przeglądu Sądowego”, od 2021 r. – redaktor naczelna „Studiów Prawniczych”.
PUBLIKACJE:
2023
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
1963

FORMA
GLOSA

[Recenzja: Jan Barcz, Przemysław Saganek (red.), Polskie firmy transportowe a niemiecka płaca minimalna w świetle prawa Unii Europejskiej. Warszawa, 2016]

Europejski Przegląd Sądowy 2017, nr 6, s. 55-57.

[Recenzja: Catherine Barnard, The substantive law of the EU : the four freedoms, Oxford University Press, Oxford 2010]

Europejski Przegląd Sądowy 2012, nr 1, s. 57-58.

[Recenzja: Valsamis Mitsilegas, EU Criminal Law, Oksford-Portland-Oregon 2009]

Europejski Przegląd Sądowy 2010, nr 2, s. 59-61.

[Recenzja: Agnieszka Grzelak, Trzeci filar Unii Europejskiej. Instrumenty prawne. Warszawa, 2008]

Europejski Przegląd Sądowy 2008, nr 5, s. 61-62.

[Recenzja: S. Blockmans, A. Łazowski. (ed.), The European Union and its Neighbours : a legal appraisal of the EU's policies of stabilization, partnership and integration. Haga, 2006]

Europejski Przegląd Sądowy 2007, nr 11, s. 60-62.

[Recenzja: Ph. Dann, M. Rynkowski (ed.), The Unity of the European Constitution. Berlin - Heidelberg - Nowy Jork, 2006]

Europejski Przegląd Sądowy 2007, nr 7, s. 58-60.

[Recenzja: Bartłomiej Kurcz, Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej i ich implementacja do prawa krajowego. Kraków, 2004]

Przegląd Prawa Europejskiego 2005, nr 1, s. 99-101.

[Recenzja: Takis Tridimas, Paola Nebbia (ed.), European Union Law for the Twenty-First Century : rethinking the new legal order. Vol. 1. Oxford-Portland Oregon, 2004]

Przegląd Prawa Europejskiego 2005, nr 2, s. 92-94.


Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica),
00-330 Warszawa