Prof. dr hab. Monika Szwarc stopień doktora nauk prawnych uzyskała w 2004 r. w Instytucie Nauk Prawnych PAN na podstawie rozprawy doktorskiej „Konstrukcja współpracy zacieśnionej w Unii Europejskiej” (promotor prof. dr hab. Władysław Czapliński). Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskała w INP PAN w 2012 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie harmonizacji prawa karnego materialnego” (Warszawa 2011). Tytuł profesora uzyskała w 2022 r. Związana z Instytutem Nauk Prawnych od 2004 r. jako adiunkt, następnie jako profesor INP PAN (2012-2022), obecnie jako profesor tytularny (od 2022 r.). Kierowniczka Zakładu Prawa Europejskiego (od 2018r.). Zastępczyni Przewodniczącej Rady Naukowej INP PAN 2023-2026. Stypendystka m.in. Fundacji van Calkera (2003), Fundacji „Centrum Europejskie Natolin” (2006), Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2009-2011) oraz Narodowego Centrum Nauki (2018-2023). W latach 2005-2020 członkini kolegium redakcyjnego „Europejskiego Przeglądu Sądowego”, od 2021 r. – redaktor naczelna „Studiów Prawniczych”.
PUBLIKACJE:
2023
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
1963

FORMA
GLOSA

Redakcja:

National Courts and the Application of EU Law : Lessons from Poland

Współredaktorstwo: Domańska, Monika; Miąsik, Dawid

Abingdon, Oxon ; New York: Routledge, 2023

ISBN 9781032452241; 9781032446257; 9781003376019

VIII, [2], 307 stron. Bibliografia przy poszczególnych rozdziałach. Indeks.

This book presents the case law of Polish courts, namely the Supreme Court, administrative courts and the Constitutional Tribunal, in which the principles of EU law have been successfully applied. It discusses how Polish courts apply principles of consistent interpretation, primacy and direct effect of EU law in their daily adjudicating practice in order to ensure effet utile of EU law, resulting in effective protection of individuals' rights derived from the EU legal order. The book explores the legal nature of these principles and, in particular, the requirement that national rules that are found to be incompatible with legally binding and enforceable EU law should be disapplied by the domestic courts. It explains Polish courts’ reasoning concerning the inseparable relationship between the principle of primacy of EU law and the remedy of disapplication of national law. As the guidelines provided for the national courts by the Court of Justice of the European Union are often quite vague, the work will be important and useful for academics and practitioners from different European jurisdictions to observe the manner in which these principles of EU law are applied in jurisdictions other than their own.

Publication financed under the program of the Minister of Science and Higher Education under the name “DIALOG” in the years 2019–2023 as part of the project “Excellence in Legal Research. Promoting Polish Achievements in the Area of Legal Sciences Abroad” implemented under the leadership of Celina Nowak by the Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences.

Redakcja:

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Współredaktorstwo: Bach-Golecka, Dobrochna; Dąbrowska-Kłosińska, Patrycja; Domańska, Monika; Gołaczyński, Jacek; Jagielska, Monika; Jeżewski, Marek; Jurkowska-Gomułka, Agata; Krzan, Bartłomiej; Kucharski, Piotr; Kurcz, Bartłomiej; Malczewska, Mirosława; Materna, Grzegorz; Miąsik, Dawid; Nesterowicz, Małgorzata A.; Niedźwiedź, Monika; Nowacki, Marcin; Nowak-Far, Artur; Przyborowska-Klimczak, Anna; Sanetra, Walerian; Siwek-Ślusarek, Anna; Szydło, Marek; Wilk-Ilewicz, Agnieszka; Wróbel, Piotr; Zalasiński, Adam; Kowalik-Bańczyk, Krystyna; Wróbel, Andrzej

Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012

Seria: Komentarz Lex

ISBN 9788326416415

V, [1], 1684, [1] strona. Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości na stronach 17-56, wyroki sądu na stronach 57-65, wykaz aktów prawnych na stronach 66-142.; Bibliografia przy rozdziałach. Indeks.

Informacja o wyd. 2 we wstępie na stronie III.

W komentarzu uwzględniono stan prawa, doktryny i orzecznictwa na dzień 1 grudnia 2011 r.

Na stronie redakcyjnej: "Tekst wersji skonsolidowanej Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej został zaczerpnięty z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej C 83 z 30 marca 2010 r.".

Wyd. 1 pt.: Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. - T. 1-3. - Warszawa, 2008-2010.

Redakcja:

Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską.

Współredaktorstwo: Dąbrowska, Patrycja; Domańska, Monika; Gonera, Katarzyna; Gromnicka, Ewa; Grzymkowska, Maja; Jagielska, Monika; Jurkowska, Agata; Kondrat, Mariusz; Kucharski, Piotr; Kurcz, Bartłomiej; Kuś, Artur; Łazowski, Adam; Miąsik, Dawid; Nowak-Far, Artur; Ostrihansky, Rudolf; Siwek, Anna; Skowrońska, Monika; Strąk, Katarzyna; Szydło, Marek; Taborowski, Maciej; Weitz, Karol; Wróbel, Piotr; Zalasiński, Adam; Wróbel, Andrzej; Kowalik-Bańczyk, Krystyna; Daca, Mariusz; Popik-Chorąży, Katarzyna

Warszawa : Wolters Kluwer Polska, copyright 2009

Seria: Komentarz

ISBN 9788376018133

1392, [1] strona. Bibliografia przy rozdziałach. Indeks.

Redaktor całości Andrzej Wróbel.

Redakcja:

Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy.

Współredaktorstwo: Wróbel, Andrzej; Domańska, Monika; Łacny, Justyna; Sadowski, Wojciech; Kowalik-Bańczyk, Krystyna; Taborowski, Maciej

Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Polska, 2007

Seria: Biblioteka Sądowa

ISBN 9788375264906

1049, [1] strona. Bibliografia przy rozdziałach.

Wybór orzeczeń w autorskim tłumaczeniu i opracowaniu.

Tom 1 bez tytułu indywidualnego (Kraków, 2005).

Całość (t. 1-2) pod redakcją Andrzeja Wróbla.


Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica),
00-330 Warszawa