Prof. dr hab. Monika Szwarc stopień doktora nauk prawnych uzyskała w 2004 r. w Instytucie Nauk Prawnych PAN na podstawie rozprawy doktorskiej „Konstrukcja współpracy zacieśnionej w Unii Europejskiej” (promotor prof. dr hab. Władysław Czapliński). Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskała w INP PAN w 2012 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie harmonizacji prawa karnego materialnego” (Warszawa 2011). Tytuł profesora uzyskała w 2022 r. Związana z Instytutem Nauk Prawnych od 2004 r. jako adiunkt, następnie jako profesor INP PAN (2012-2022), obecnie jako profesor tytularny (od 2022 r.). Kierowniczka Zakładu Prawa Europejskiego (od 2018r.). Zastępczyni Przewodniczącej Rady Naukowej INP PAN 2023-2026. Stypendystka m.in. Fundacji van Calkera (2003), Fundacji „Centrum Europejskie Natolin” (2006), Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2009-2011) oraz Narodowego Centrum Nauki (2018-2023). W latach 2005-2020 członkini kolegium redakcyjnego „Europejskiego Przeglądu Sądowego”, od 2021 r. – redaktor naczelna „Studiów Prawniczych”.
PUBLIKACJE:
2023
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
1963

FORMA
GLOSA

Redakcja:

Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy.

Współredaktorstwo: Wróbel, Andrzej; Domańska, Monika; Łacny, Justyna; Sadowski, Wojciech; Kowalik-Bańczyk, Krystyna; Taborowski, Maciej

Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Polska, 2007

Seria: Biblioteka Sądowa

ISBN 9788375264906

1049, [1] strona. Bibliografia przy rozdziałach.

Wybór orzeczeń w autorskim tłumaczeniu i opracowaniu.

Tom 1 bez tytułu indywidualnego (Kraków, 2005).

Całość (t. 1-2) pod redakcją Andrzeja Wróbla.

The EU Reform in the Treaty of Lisbon : the Horizontal and Systemic Changes

Yearbook of Polish European Studies 2007/2008, vol. 11, s. s. 139-155.

Współautorstwo: Kowalik-Bańczyk, Krystyna

Europejski Urząd Policji jako organizacja europejskiej współpracy policyjnej

Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych / pod redakcją Władysława Czaplińskiego, Andrzeja Wróbla. Warszawa : C.H. Beck, 2007, s. 419-453.

[Recenzja: S. Blockmans, A. Łazowski. (ed.), The European Union and its Neighbours : a legal appraisal of the EU's policies of stabilization, partnership and integration. Haga, 2006]

Europejski Przegląd Sądowy 2007, nr 11, s. 60-62.

[Recenzja: Ph. Dann, M. Rynkowski (ed.), The Unity of the European Constitution. Berlin - Heidelberg - Nowy Jork, 2006]

Europejski Przegląd Sądowy 2007, nr 7, s. 58-60.


Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica),
00-330 Warszawa