Prof. dr hab. Monika Szwarc stopień doktora nauk prawnych uzyskała w 2004 r. w Instytucie Nauk Prawnych PAN na podstawie rozprawy doktorskiej „Konstrukcja współpracy zacieśnionej w Unii Europejskiej” (promotor prof. dr hab. Władysław Czapliński). Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskała w INP PAN w 2012 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie harmonizacji prawa karnego materialnego” (Warszawa 2011). Tytuł profesora uzyskała w 2022 r. Związana z Instytutem Nauk Prawnych od 2004 r. jako adiunkt, następnie jako profesor INP PAN (2012-2022), obecnie jako profesor tytularny (od 2022 r.). Kierowniczka Zakładu Prawa Europejskiego (od 2018r.). Zastępczyni Przewodniczącej Rady Naukowej INP PAN 2023-2026. Stypendystka m.in. Fundacji van Calkera (2003), Fundacji „Centrum Europejskie Natolin” (2006), Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2009-2011) oraz Narodowego Centrum Nauki (2018-2023). W latach 2005-2020 członkini kolegium redakcyjnego „Europejskiego Przeglądu Sądowego”, od 2021 r. – redaktor naczelna „Studiów Prawniczych”.
PUBLIKACJE:
2023
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
1963

FORMA
GLOSA

Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie harmonizacji prawa karnego materialnego

Współautorstwo: Czapliński, Władysław; Hofmański, Piotr

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011

ISBN 9788373835221

321, [3] strony. Bibliografia na stronach [289]-311. Akty prawne na stronach 312-321.

Publikacja dofinansowana przez Instytut Nauk Prawnych PAN ze środków projektu badawczego nr N N110 057 836 przyznanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Odmowa zastosowania przepisu ustawy karnej przez sąd z uwagi na niezgodność z przepisami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej statuującymi swobody rynku wewnętrznego

Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym / pod redakcją Andrzeja Wróbla ; recenzent prof. dr hab. Jan Barcz. Warszawa : LEX Wolters Kluwer business, 2011, s. 663-695.

Spółdzielnia Europejska : spółdzielczość na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej

Pieniądze i Więź 2011, nr 4, s. 98-107.


Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica),
00-330 Warszawa