Prof. dr hab. Monika Szwarc stopień doktora nauk prawnych uzyskała w 2004 r. w Instytucie Nauk Prawnych PAN na podstawie rozprawy doktorskiej „Konstrukcja współpracy zacieśnionej w Unii Europejskiej” (promotor prof. dr hab. Władysław Czapliński). Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskała w INP PAN w 2012 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie harmonizacji prawa karnego materialnego” (Warszawa 2011). Tytuł profesora uzyskała w 2022 r. Związana z Instytutem Nauk Prawnych od 2004 r. jako adiunkt, następnie jako profesor INP PAN (2012-2022), obecnie jako profesor tytularny (od 2022 r.). Kierowniczka Zakładu Prawa Europejskiego (od 2018r.). Zastępczyni Przewodniczącej Rady Naukowej INP PAN 2023-2026. Stypendystka m.in. Fundacji van Calkera (2003), Fundacji „Centrum Europejskie Natolin” (2006), Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2009-2011) oraz Narodowego Centrum Nauki (2018-2023). W latach 2005-2020 członkini kolegium redakcyjnego „Europejskiego Przeglądu Sądowego”, od 2021 r. – redaktor naczelna „Studiów Prawniczych”.
PUBLIKACJE:
2023
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
1963

FORMA
GLOSA

Redakcja:

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Współredaktorstwo: Bach-Golecka, Dobrochna; Dąbrowska-Kłosińska, Patrycja; Domańska, Monika; Gołaczyński, Jacek; Jagielska, Monika; Jeżewski, Marek; Jurkowska-Gomułka, Agata; Krzan, Bartłomiej; Kucharski, Piotr; Kurcz, Bartłomiej; Malczewska, Mirosława; Materna, Grzegorz; Miąsik, Dawid; Nesterowicz, Małgorzata A.; Niedźwiedź, Monika; Nowacki, Marcin; Nowak-Far, Artur; Przyborowska-Klimczak, Anna; Sanetra, Walerian; Siwek-Ślusarek, Anna; Szydło, Marek; Wilk-Ilewicz, Agnieszka; Wróbel, Piotr; Zalasiński, Adam; Kowalik-Bańczyk, Krystyna; Wróbel, Andrzej

Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012

Seria: Komentarz Lex

ISBN 9788326416415

V, [1], 1684, [1] strona. Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości na stronach 17-56, wyroki sądu na stronach 57-65, wykaz aktów prawnych na stronach 66-142.; Bibliografia przy rozdziałach. Indeks.

Informacja o wyd. 2 we wstępie na stronie III.

W komentarzu uwzględniono stan prawa, doktryny i orzecznictwa na dzień 1 grudnia 2011 r.

Na stronie redakcyjnej: "Tekst wersji skonsolidowanej Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej został zaczerpnięty z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej C 83 z 30 marca 2010 r.".

Wyd. 1 pt.: Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. - T. 1-3. - Warszawa, 2008-2010.

Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sędziów sądów powszechnych i prokuratorów

Współautorstwo: Miąsik, Dawid

Warszawa : Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, 2012

ISBN 9788393244713

354, [1] strona. Indeks.

Ewolucja definicji środka o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych w orzecznictwie TS - od Dassonville do Mickelsson : przegląd orzecznictwa

Europejski Przegląd Sądowy 2012, nr 1, s. 31-37.

Wzmocniona współpraca w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości : podzieleni w jedności?

Unia Europejska : zjednoczeni w różnorodności : konferencja, Warszawa, 14-15 grudnia 2010 r. / pod redakcją Cezarego Mika ; Kancelaria Sejmu. Biuro Analiz Sejmowych. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2012, s. 247-272.

[Recenzja: Catherine Barnard, The substantive law of the EU : the four freedoms, Oxford University Press, Oxford 2010]

Europejski Przegląd Sądowy 2012, nr 1, s. 57-58.

Wzmocniona współpraca w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości : podzieleni w jedności?

Unia Europejska : zjednoczeni w różnorodności : konferencja, Warszawa, 14-15 grudnia 2010 r. / pod redakcją Cezarego Mika ; Kancelaria Sejmu. Biuro Analiz Sejmowych. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2012, s. 247-272.

Legal Nature of European Union Agricultural Penalties

eucrim. The European Criminal Law Associations' Forum 2012, nr 4, s. 170–174.

Współautorstwo: Łacny, Justyna

Excluding a farmer from receiving a single area payment in a given year and reducing the payment he could claim within the following years, imposed as a penalties for the breach of the EU agricultural provisions, do not constitute criminal sanctions. They are specific administrative instruments applied against the farmer who had decided to participate in an agricultural aid scheme. In such a case, the ne bis in idem principle does not apply. Thus, exclusion and reduction of agricultural payments do not preclude sentencing the farmer in criminal proceeding for the same breach of the EU agricultural provisions. This conclusion follows from the judgment of the European Court of Justice (ECJ) delivered on 5 June 2012 in case C-489/10 criminal proceedings against Ł. Bonda.


Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica),
00-330 Warszawa