Prof. dr hab. Monika Szwarc stopień doktora nauk prawnych uzyskała w 2004 r. w Instytucie Nauk Prawnych PAN na podstawie rozprawy doktorskiej „Konstrukcja współpracy zacieśnionej w Unii Europejskiej” (promotor prof. dr hab. Władysław Czapliński). Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskała w INP PAN w 2012 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie harmonizacji prawa karnego materialnego” (Warszawa 2011). Tytuł profesora uzyskała w 2022 r. Związana z Instytutem Nauk Prawnych od 2004 r. jako adiunkt, następnie jako profesor INP PAN (2012-2022), obecnie jako profesor tytularny (od 2022 r.). Kierowniczka Zakładu Prawa Europejskiego (od 2018r.). Zastępczyni Przewodniczącej Rady Naukowej INP PAN 2023-2026. Stypendystka m.in. Fundacji van Calkera (2003), Fundacji „Centrum Europejskie Natolin” (2006), Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2009-2011) oraz Narodowego Centrum Nauki (2018-2023). W latach 2005-2020 członkini kolegium redakcyjnego „Europejskiego Przeglądu Sądowego”, od 2021 r. – redaktor naczelna „Studiów Prawniczych”.
PUBLIKACJE:
2023
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
1963

FORMA
GLOSA

The Application of EU Law by Polish Courts : general Remarks on 15 Years of Experience

Contemporary Central & East European Law 2019, nr 1, s. 21-32.

Współautorstwo: Domańska, Monika; Miąsik, Dawid

The Court of Justice of the European Union operates on a case-by-case basis. This means that its decisions normally relate to specific problems occurring in a specific Member State. Consequently it is often hard to ‘translate’ this case law into the national legal system of a different Member State. Nevertheless the case law of the Court of Justice has consequences not only for the individual Member States. It also has harmonising effects. In this sense, the principles of primacy and of direct effect of EU provisions, as well as the obligation to interpret domestic law in conformity with EU law, operate as the minimum requirements which the legal systems of Member States must fulfil. Poland joined the European Union in May 2004. At that time the number of Member States increased to 25. The existence of avenues of judicial protection in the EU raised a number of questions from the very beginning. Now, after 15 years of experience it is time to consider the standard of application of EU law by Polish courts.

Effectiveness of EU law and protection of fundamental rights : in search of balance in the context of the ne bis in idem principle

Studia Prawnicze 2019, nr 4 (220), s. 37-58.

The article undertakes the current and important issue of balancing between the Member States’ obligations to ensure effectiveness of EU law and to respect fundamental rights, taking as an example the ne bis in idem principle, enshrined in Article 50 of the Charter of the Fundamental Rights of the European Union. The recent case law of the CJEU in Di Puma, Garlsson and others and Menci is analysed. These rulings exemplify the growing importance of the issue of how to balance the two obligations in a situation when the repression undertaken by a Member State in order to ensure the full effect of EU law may infringe a fundamental right provided for in the Charter. The main objective is thus to formulate proposals on how to balance these interests, as well as to define their consequences for national courts.


Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica),
00-330 Warszawa