Prof. dr hab. Monika Szwarc stopień doktora nauk prawnych uzyskała w 2004 r. w Instytucie Nauk Prawnych PAN na podstawie rozprawy doktorskiej „Konstrukcja współpracy zacieśnionej w Unii Europejskiej” (promotor prof. dr hab. Władysław Czapliński). Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskała w INP PAN w 2012 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie harmonizacji prawa karnego materialnego” (Warszawa 2011). Tytuł profesora uzyskała w 2022 r. Związana z Instytutem Nauk Prawnych od 2004 r. jako adiunkt, następnie jako profesor INP PAN (2012-2022), obecnie jako profesor tytularny (od 2022 r.). Kierowniczka Zakładu Prawa Europejskiego (od 2018r.). Zastępczyni Przewodniczącej Rady Naukowej INP PAN 2023-2026. Stypendystka m.in. Fundacji van Calkera (2003), Fundacji „Centrum Europejskie Natolin” (2006), Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2009-2011) oraz Narodowego Centrum Nauki (2018-2023). W latach 2005-2020 członkini kolegium redakcyjnego „Europejskiego Przeglądu Sądowego”, od 2021 r. – redaktor naczelna „Studiów Prawniczych”.
PUBLIKACJE:
2023
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
1963

FORMA
GLOSA

Tytuł V. Prawa obywatelskie

Współautorstwo: Kowalik-Bańczyk, Krystyna

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej : komentarz / redaktor prof. dr hab. Andrzej Wróbel ; autorzy: prof. ALK dr hab. Anna Błachnio-Parzych [i 19 pozostałych]. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020, s. 1026-1102.

Tytuł VI. Wymiar sprawiedliwości

Współautorstwo: Kowalik-Bańczyk, Krystyna; Półtorak, Nina; Wróbel, Andrzej

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej : komentarz / redaktor prof. dr hab. Andrzej Wróbel ; autorzy: prof. ALK dr hab. Anna Błachnio-Parzych [i 19 pozostałych]. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020, s. 1103-1240.

Modele regulacji rynku wewnętrznego : integracja negatywna i pozytywna

Prawo rynku wewnętrznego / redaktor Dagmara Kornobis-Romanowska ; autorzy Dariusz Adamski [i 7 pozostałych]. Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2020, s. 96-131.

Ujęcie podmiotowe

Prawo rynku wewnętrznego / redaktor Dagmara Kornobis-Romanowska ; autorzy Dariusz Adamski [i 7 pozostałych]. Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2020, s. 306-325.

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Prawo rynku wewnętrznego / redaktor Dagmara Kornobis-Romanowska ; autorzy Dariusz Adamski [i 7 pozostałych]. Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2020, s. 476-496.

Rynek wewnętrzny a hazard

Prawo rynku wewnętrznego / redaktor Dagmara Kornobis-Romanowska ; autorzy Dariusz Adamski [i 7 pozostałych]. Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2020, s. 512-537.

Akty ustawodawcze i nieustawodawcze w prawie Unii Europejskiej

Podstawy i źródła prawa Unii Europejskiej / redaktor Stanisław Biernat ; autorzy Mariusz Baran [i 15 pozostałych]. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2020, s. 831-874.

Stanowienie aktów ustawodawczych

Podstawy i źródła prawa Unii Europejskiej / redaktor Stanisław Biernat ; autorzy Mariusz Baran [i 15 pozostałych]. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2020, s. 875-904.

Stanowienie aktów delegowanych i wykonawczych

Podstawy i źródła prawa Unii Europejskiej / redaktor Stanisław Biernat ; autorzy Mariusz Baran [i 15 pozostałych]. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2020, s. 905-940.


Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica),
00-330 Warszawa