Prof. dr hab. Monika Szwarc stopień doktora nauk prawnych uzyskała w 2004 r. w Instytucie Nauk Prawnych PAN na podstawie rozprawy doktorskiej „Konstrukcja współpracy zacieśnionej w Unii Europejskiej” (promotor prof. dr hab. Władysław Czapliński). Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskała w INP PAN w 2012 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie harmonizacji prawa karnego materialnego” (Warszawa 2011). Tytuł profesora uzyskała w 2022 r. Związana z Instytutem Nauk Prawnych od 2004 r. jako adiunkt, następnie jako profesor INP PAN (2012-2022), obecnie jako profesor tytularny (od 2022 r.). Kierowniczka Zakładu Prawa Europejskiego (od 2018r.). Zastępczyni Przewodniczącej Rady Naukowej INP PAN 2023-2026. Stypendystka m.in. Fundacji van Calkera (2003), Fundacji „Centrum Europejskie Natolin” (2006), Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2009-2011) oraz Narodowego Centrum Nauki (2018-2023). W latach 2005-2020 członkini kolegium redakcyjnego „Europejskiego Przeglądu Sądowego”, od 2021 r. – redaktor naczelna „Studiów Prawniczych”.
PUBLIKACJE:
2023
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
1963

FORMA
GLOSA

Redakcja:

National Courts and the Application of EU Law : Lessons from Poland

Współredaktorstwo: Domańska, Monika; Miąsik, Dawid

Abingdon, Oxon ; New York: Routledge, 2023

ISBN 9781032452241; 9781032446257; 9781003376019

VIII, [2], 307 stron. Bibliografia przy poszczególnych rozdziałach. Indeks.

This book presents the case law of Polish courts, namely the Supreme Court, administrative courts and the Constitutional Tribunal, in which the principles of EU law have been successfully applied. It discusses how Polish courts apply principles of consistent interpretation, primacy and direct effect of EU law in their daily adjudicating practice in order to ensure effet utile of EU law, resulting in effective protection of individuals' rights derived from the EU legal order. The book explores the legal nature of these principles and, in particular, the requirement that national rules that are found to be incompatible with legally binding and enforceable EU law should be disapplied by the domestic courts. It explains Polish courts’ reasoning concerning the inseparable relationship between the principle of primacy of EU law and the remedy of disapplication of national law. As the guidelines provided for the national courts by the Court of Justice of the European Union are often quite vague, the work will be important and useful for academics and practitioners from different European jurisdictions to observe the manner in which these principles of EU law are applied in jurisdictions other than their own.

Publication financed under the program of the Minister of Science and Higher Education under the name “DIALOG” in the years 2019–2023 as part of the project “Excellence in Legal Research. Promoting Polish Achievements in the Area of Legal Sciences Abroad” implemented under the leadership of Celina Nowak by the Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences.

The concept of the EU case in the case-law of the administrative courts

National Courts and the Application of EU Law : Lessons from Poland / by Monika Domańska, Dawid Miąsik, Monika Szwarc. Abingdon, Oxon ; New York: Routledge, 2023, s. 43-59.

The chapter covers the case-law of the administrative courts with the view to present how they identify cases in which they should apply EU law and its principles. It discusses the concept of the EU case in general. The chapter continues further with presenting the material scope of EU law, including EU cases with cross-border elements and without such an element.

The principle of consistent interpretation in the case-law of the administrative courts

National Courts and the Application of EU Law : Lessons from Poland / by Monika Domańska, Dawid Miąsik, Monika Szwarc. Abingdon, Oxon ; New York: Routledge, 2023, s. 114-156.

The chapter covers how the administrative court understands and applies the duty of consistent interpretation of national law with EU law in its judgments. The chapter includes its reception by the administrative courts, elements of the principle of consistent interpretation as understood by these courts, a presentation of how they follow the interpretation of EU law adopted by the CJ, and what the limits of consistent interpretation are as seen by the administrative courts. This chapter also presents various consequences of consistent interpretation of Polish law with EU law as seen from the perspective of the administrative courts and the point of view of an individual being party to judicial proceedings.

The principles of primacy and direct effect of EU law in the case-law of the administrative courts

National Courts and the Application of EU Law : Lessons from Poland / by Monika Domańska, Dawid Miąsik, Monika Szwarc. Abingdon, Oxon ; New York: Routledge, 2023, s. 225-271.

The chapter considers the principles of primacy and direct effect of the EU provisions. The doctrine of direct effect can only really be understood against the background of another principle of EU law: the principle of primacy (or supremacy). The chapter presents long-standing and continuous case-law of the administrative courts in respect of ensuring that EU law provisions precede before conflicting national provisions and ensuring full effect to directly effective EU law provisions. The chapter covers such issues as the reception of the principles of primacy and direct effect by the administrative courts, functions of these principles in adjudicating practice as well as its consequences for the judgments and other judicial decisions.

Enforcement of EU Law : effectiveness and Fundamental Rights as Limits to the Ius Puniendi Exercised by Member States in Fiscal (Criminal) Proceedings

Białostockie Studia Prawnicze 2023, vol. 28, nr 4, s. 53-68.

This article analyses the limits to Member States’ powers in the field of enforcing (criminal) penalties for infringements of EU law, with particular focus on the protection of the EU’s financial interests. The article addresses the issue of the broad interpretation of the concept of ‘fraud’ within the meaning of Article 1(1) of the PFI Convention, which resulted in imposing an obligation on Member States to establish criminal penalties for certain serious VAT fraud. Next, the article analyses the requirements of effectiveness and equivalence of penalties established in domestic law for infringements of EU law, which may affect not only the severity of penalties, but also the rules of criminal procedure (limitation periods in pre-trial and judicial proceedings). Finally, the article presents the main developments in the context of limitations of ius puniendi, which stem from the obligation to protect fundamental rights under the Charter of Fundamental Rights.


Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica),
00-330 Warszawa