Dr Żaneta Zemła-Pacud jest absolwentką europeistyki (2003) i prawa (2004) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2004-2006 pełniła funkcję asystenta na Wydziale Marketingu i Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. W 2012 r. obroniła pracę doktorską pt. “Ochrona patentowa produktów leczniczych”, uzyskała tytuł doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz została laureatką konkursu na najlepszą monografię z zakresu prawa własności intelektualnej. W kolejnych latach była związana z Katedrą Prawa Własnośći Intelektaulnej UJ. W 2016 r. rozpoczęła badania dotyczące prawnej ochrony danych regulacyjnych w obszarze Life Science. Równocześnie rozpoczęła współpracę z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie zajmowała stanowisko adiunkta, prowadziła wykłady z prawa własności intelektualnej i współorganizowała seminarium magisterskie z własności intelektualnej. Od 2019 r. jest adiunktem w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Prowadzi prace badawcze związane z ochroną innowacji oraz regulacjami w obszarze Life Science, wykłada w ramach studiów podyplomowych „Prawo nowych technologii”. W 2021 r. założyła grupę badawczą “Life Science Legal Lab”, w ramach której młodzi naukowcy i doktoranci rozwijają swoje zainteresowania badawcze pod jej kierunkiem. W 2022 r. została wybrana na członka Rady Naukowej INP PAN, a od 2023 r. reprezentuje Polską Akademię Nauk w Europejskiej Federacji Akademii Nauk, pracując w grupie roboczej IPRs. Dr Zemła-Pacud prowadziła i uczestniczyła w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych w dziedzinie wynalazków biotechnologicznych, sztucznej inteligencji w sądownictwie patentowym, własności intelektualnej w sektorze zdrowia w Polsce i innych. Jako ekspert była zaangażowana w projekty WIPO i UPRP. Jako visiting researcher prowadziła badania w Instytucie Innowacji i Konkurencji Maxa Plancka w Monachium oraz Centrum Prawa, Medycyny i Life Sciences na Uniwersytecie w Cambridge. Obecnie uczestniczy w międzynarodowym projekcie “Lessons from the COVID-19 Pandemic for IP Licensing Practices in Vaccine Production”, finansowanym przez Academię Brytyjską.

dr Żaneta Zemła-Pacud


ORCID logo 0000-0002-3131-9466

e-mail:

  

PUBLIKACJE:
2023
2022
2021
2013

FORMA
GLOSA

Biotechnology, Patents and Human Rights in Europe : Innovations Concerning the Human Body

Współautorstwo: Żakowska-Henzler, Helena; Zimny, Tomasz

London : Edward Elgar Publishing, 2023

ISBN 9781803920252; 9781803920269

266 stron.

This innovative book explores the complex interplay between intellectual property for biotechnological innovations and human rights. Examining the clash between the drive to incentivise innovations that can fulfil human needs and the desire to grant global access to healthcare technologies, it presents thoughtful solutions to the challenges of protecting the human rights of all parties impacted by biotechnological patents and other relevant IP rights.

Redakcja:

Ad cuius bonum? : o wartościach i interesach zasługujących na ochronę prawną : księga jubileuszowa Profesor Heleny Żakowskiej-Henzler

Współredaktorstwo: Zimny, Tomasz

Warszawa : Wydawnictwo INP PAN, 2023

ISBN 9788366300828

660 stron. Bibliografia przy rozdziałach.

To Have Your Cake and Eat It Too : Sufficient Disclosure of Inventions in the Light of the Polish Supreme Administrative Court’s Judgment of 24 April 2022, II GSK 1724/18

International Review of Intellectual Property and Competition Law 2023, nr 54, s. 1105-1115.

The subject matter of this opinion is the Polish Supreme Administrative Court’s judgment on the invalidity of a patent concerning a calcium-magnesium fertiliser due to its insufficient disclosure. This paper presents the course of the invalidation proceedings before the Polish Patent Office and administrative courts against the background of the Polish Industrial Property Law and the Polish Patent Office’s Guidelines concerning sufficient disclosure of inventions. It also briefly refers to the EPC and EPO practice on the standards of sufficient disclosure, including the recent EPO decision G2/21. Finally, it offers approving comments on the judgment itself, notices the practical impossibility of remedying the failure to disclose enough and mentions current systemic challenges to the requirement of sufficient disclosure as a fundamental rule of patent systems.

Kwalifikacja wyłączności regulacyjnych na gruncie prawa polskiego

Ad cuius bonum? : o wartościach i interesach zasługujących na ochronę prawną : księga jubileuszowa Profesor Heleny Żakowskiej-Henzler / redakcja naukowa Żaneta Zemła-Pacud, Tomasz Zimny. Warszawa : Wydawnictwo INP PAN, 2023, s. 243-294.

In view of the growing economic importance of regulatory exclusivities, its expansion into new sectors and the advanced legislative work to revolutionise pharmaceutical regulation, a clear theoretical qualification of the instrument of regulatory exclusivity is necessary to ensure legal certainty for stakeholders in life science markets. This article presents the purpose and function of regulatory exclusivities, their legal construction and the rules of protection that they confer. In particular, it delves into the protected subject matter, the entitlements resulting from data and market exclusivity and the way rightsholders can assert them. These features of regulatory exclusivities serve as the basis for classifying regulatory exclusivity into well-established legal categories under Polish law.

Poufność danych rejestracyjnych w wybranych postępowaniach regulacyjnych : pomiędzy ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa a jawnością informacji publicznej

In varietate concordia : księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Skubisza / redakcja naukowa Edyta Całka, Andrzej Jakubecki, Mirosław Nazar, Adrian Niewęgłowski, Rafał Poździk ; autorzy: Marcin Balicki [i 96 pozostałych]. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2022, s. 939-949.


Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica),
00-330 Warszawa